praca grupy

praca grupy
• group job

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • praca — ż II, DCMs. pracacy; lm D. prac 1. «świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa; wykonywany zawód, zajęcie,… …   Słownik języka polskiego

 • grupa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. grupapie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pewna liczba jednostek (także różnorodnych) tworząca wyraźną całość; zbiór, skupienie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Grupa przechodniów,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • społeczny — społecznyni 1. «odnoszący się do społeczeństwa; powstający, tworzący się w społeczeństwie; realizowany w społeczeństwie, przez społeczeństwo, związany ze społeczeństwem» Ustrój społeczny. Rozwój, ruch, przewrót społeczny. Grupa, klasa społeczna.… …   Słownik języka polskiego

 • zmiana — ż IV, CMs. zmiananie; lm D. zmian 1. «fakt, że ktoś staje się innym, coś staje się inne niż dotychczas» Decydująca, chwilowa, doniosła zmiana. Zmiana pogody. Zmiana poglądów. Zmiana trybu życia. Zmiana na lepsze, na gorsze, na korzyść. W kimś… …   Słownik języka polskiego

 • od — «przyimek łączący się z rzeczownikami w dopełniaczu (rzadko z innymi częściami mowy)» 1. «odnosi się do wyrazów określających przedmioty, z których strony dociera odbierane przez kogoś wrażenie, od których zaczyna się jakaś czynność lub stan»… …   Słownik języka polskiego

 • żyła — ż IV, CMs. żyle; lm D. żył 1. «naczynie krwionośne mające ściany znacznie cieńsze niż tętnica, prowadzące krew z tkanek i narządów ciała do serca; potocznie każde naczynie krwionośne» Grube, sine żyły. Żyły jak powrozy. Zwapnienie żył. Otworzyć,… …   Słownik języka polskiego

 • Władysław Bartoszewski — Infobox Politician name = Władysław Bartoszewski width = 200px height = 200px caption = Władysław Bartoszewski Warsaw, August 25, 2006 birth date = birth date and age|1922|2|19 birth place = Warsaw, Poland residence = death date = death place =… …   Wikipedia

 • majster — m IV, DB. majstertra, Ms. majstertrze; lm M. majstertrowie (majstertrzy), DB. majstertrów 1. «rzemieślnik samodzielnie prowadzący warsztat, szkolący uczniów w swoim rzemiośle» 2. «w zakładzie produkcyjnym, w przedsiębiorstwie budowlanym itp.:… …   Słownik języka polskiego

 • organizacyjny — organizacyjnyni 1. «dotyczący organizacji zjednoczonej grupy ludzi, związany z organizacją, należący do organizacji» Pseudonim organizacyjny. Dyscyplina organizacyjna. Działalność, praca organizacyjna. Sieć organizacyjna. Kontakty organizacyjne.… …   Słownik języka polskiego

 • polityczny — politycznyni 1. «dotyczący zagadnień ustroju państwa, działalności rządu, partii, stosunków między państwami; związany z polityką, zajmujący się polityką» Dyskusja polityczna. Literatura polityczna. Manewr polityczny. Poglądy polityczne. Program… …   Słownik języka polskiego

 • zbiorowy — «odnoszący się do pewnej grupy osób lub zbioru rzeczy, właściwy jakiemuś zbiorowi, złożony z wielu jednostek, składający się na jakiś zbiór; gromadny, kolektywny» Praca zbiorowa. Zbiorowe wydanie dzieł pisarza. Zbiorowa fotografia. Sceny zbiorowe …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”